KUN HIKMATI

05/08/2020 - 10:01 5

Sabr shunday kuchli narsadirki, g‘azabni shijoatga, shiddatni halimga, kattalikni kamtarlikka,

yomonlikni yaxshilikka aylantirmaklikka quvvati yetar.

                                                                                                                            Abdulla Avloniy
 
 
Kuningiz xayrli, fayzli, barokatli bo‘lsin, azizlar!