Tarkibiy tuzilma ro'yxati

22/02/2019 - 18:08 20947

 


Makroiqtisodiy siyosat, taxlil va prognozlashtirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Umrzakov I.U.
Telefon: (+99871) 232-65-13
e-mail: iumrzakov(at)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish xamda uzoq muddatli o'sish omillarini taxlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Safarov Sh.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: shsafarov(a)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Makroiqtisodiy dasturlash va modellashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -

Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qisqa va o'rta mudatli makroiqtisodiy rivojlanishning prognoz stenariylarini ishlab chiqish bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Gafurov Sh.R.
Telefon: (+99871) 232-63-43
e-mail: shgafurov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Moliyaviy dasturlash bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Fayzullayev Y.Sh.
Telefon: (+99871) 232-65-68
e-mail: yfayzullayev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Iqtisodiy o'sishni xududlar xamda sifat omillari kesimida taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Tashqi iqtisodiy faoliyatni taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Axmedov Z.X.
Telefon: (+99871) 232-63-91
e-mail: zaxmedov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xo'jaligi isloxotlari, ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini muvofiqlashtirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.:  Ortiqov Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-24
e-mail: sortikov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xojaligi soxasidagi tarkibiy isloxotlarni muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Usarov O.S.
Telefon: (+99871) 232-62-36
e-mail: ousarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini ta'minlash, taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Muminov A.A.
Telefon: (+99871) 232-63-29
e-mail: amuminov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Inson kapitalini rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Davletyarov A.S.
Telefon: (+99871) 232-63-68
e-mail: adavletyarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ijtimoiy soxalardagi isloxotla va dasturlar bilan ishlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Asomidinov G.A.
Telefon: (+99871) 232-63-06
e-mail: gasomidinov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Mehnat bozori, demografiya va migratsiya jarayonlari taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Zokirov M.M.
Telefon: (+99871) 232-65-93
e-mail: mzokirov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag'allikni qisqartirish siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Mamatkulov I.A.
Telefon: (+99871) 232-64-41
e-mail: imamatkulov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag'allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Djalilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-65-51
e-mail: adjalilov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlarining ijrosini tashkil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Barqaror rivojlanish soxasidagi Milliy maqsad va vazifalarning monitoringi va axoli turmush darajasini tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Rejabbayev I.T.
Telefon: (+99871) 232-64-13
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Xududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Karimov D.A.
Telefon: (+99871) 232-65-79
e-mail: dkarimov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Sanoat zonalarini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Dilmurodov A.N.
Telefon: (+99871) 232-65-78
e-mail: adilmuodov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

"Obod qishloq", "Obod maxalla" va xududlarga oid boshqa maqsadli dasturlarni shakillantirish va monitoring qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Urakov Z.N.
Telefon: (+99871) 232-64-14
e-mail: zurakov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Sanoat siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Erlepesov N.U.
Telefon: (+99871) 232-65-58
e-mail: nerlepesov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari

Industrial rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, yashil iqtisodiyot va enegosamaradorlik masalalari yig'ma-tahlil boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xolikov T.Yu.
Telefon: (+99871) 232-63-21
e-mail: txolikov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Strategik tarmoqlarni islox qilish bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Allamuratov M.B.
Telefon: (+99871) 232-64-22
e-mail: mallamuratov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Islab chiqarishda standartlashtirish, texnik tartibga olish, mehnat unumdorligini oshirish masalalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ileshov O.I.
Telefon: (+99871) 232-64-26
e-mail: oileshov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Yoqilg'i-energetika va kimyo sanoatini rivojlantirish boshqarmasi 
Rahbarning F.I.Sh.: Kariyev B.D.
Telefon: (+99871) 232-65-85
e-mail: bkariev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Geologiya, metallurgiya va qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xalilov B.B.
Telefon: (+99871) 232-63-12
e-mail: bhalilov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Mashinasozlik (uskunasozlik), elektrotexnika va mudofaa sanoatini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Babayev Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-02
e-mail: shbabaev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

To'qimachilik, farmatsevtika va boshqa sanoatlarni rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Anarbayev M.U.
Telefon: (+99871) 232-64-43
e-mail: manarbaev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Ichki va tashqi bozorda yuqori talabli maxsulotlarni ishlab chiqarish hamda sanoatda kooperatsiyani kengaytirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ruziyev F.U.
Telefon: (+99871) 232-64-49
e-mail: fruziev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Davlat investitsiya siyoini shakillantirish va taxlil qilish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Egamov B.D.
Telefon: (+99871) 232-64-73
e-mail: begamov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Milliya va xududiy investitsiyalarning yo'nalish va loyixalarini shakillantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Davlat investitsiya dasturini moliyalashtirish manbalarini taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Allabergenov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-25
e-mail: aallabergenov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirishni monitorig va taxlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Khen E.K
Telefon: (+99871) 232-65-10
e-mail: khen[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Mamlakatda umumiy invistitsion faollikni taxlil qilish va prognozlash yig;ma boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Ijtimoiy infratuzilmani joylashtirish strategiyasini samarai amalga oshirish va qurilishda narxlarni shakillantirishni taxlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Yo'l-transport va muxandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Djumanazarov Yu.R.
Telefon: (+99871) 232-64-75
e-mail: yudjumanazarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Narimov R.K.
Telefon: (+99871) 232-64-77
e-mail: rnarimov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantiirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Nurmuxamedov Sh.K.
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Urbanizatsiya siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Kambarov D.M.
Telefon: (+99871) 232-64-56
e-mail: jkambarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Yer maydonlarini xususiylashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Mablag'larning hisobini yuritish guruhi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar

Urbanizatsiyani rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ravshanbek Rustam o'g'li
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar