Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risidagi foydalanilishi qonun hujjatlariga muvofiq cheklab qo‘yilgan axborotga taalluqli ma’lumotlar ro‘yxatining e’lon qilinishi