Tarmoqlar va hududlarni rivojlantirish prognozlarini ishlab chiqish metodikasini tushuntirish bo‘yicha amaliy seminar