O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi faoliyati to‘g‘risidagi foydalanilishi cheklab qo‘yilgan axborotlar ro‘yxati

26/02/2019 - 15:45 51064

1. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi xodimlarining shaxsiy ma'lumotlari to‘g‘risidagi axborotlar;

2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi xodimlarining shaxsiy hayoti to‘g‘risidagi axborotlar, xuddi shuningdek uning shaxsiy hayoti sirini ochuvchi axborotlar, qonun hujjatlarida belgilangan hollar bundan mustasno;

3. Qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi faoliyati haqidagi axborot egasi axborot olishni cheklagan xizmatga doir ma'lumotlar.

(Iqtisodiyot va sanoat vazirligining 2015 yil 30-dekabrdagi 66-son buyrug‘iga ilova)