2016-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

20/02/2017 - 17:06 15560

2016-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2015-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar

O‘sish sur'atlari

Yalpi ichki mahsulot          

107,8

Sanoat (qurilish bilan)

106,6

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi

106,6

Jami xizmatlar

112,5

Chakana savdo aylanmasi          

114,4

O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi

109,6