O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 22-mayda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi Qonunidan kelib chiqib qabul qilingan qonun osti hujjatlari

03/07/2017 - 00:58 26727