O‘zbekiston Respublikasini 2017-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

20/09/2017 - 15:49 17214

O‘zbekiston Respublikasini 2017-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

(2016-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

 

Ko‘rsatkichlar % да
Yalpi ichki mahsulot 107,0
Sanoat 107,6
Chakana savdo aylanmasi 111,1
Qurilish ishlari 108,7
O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 108,3
Qishloq, o‘rmonchilik va baliqchilik xo‘jaligi 105,8
Jami xizmatlar 111,6

 

Yuklab olish