2017-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

09/03/2018 - 14:19 10698

2017-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2016-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar

% да

Yalpi ichki mahsulot

105,3

Sanoat

107

Chakana savdo aylanmasi

102,4

O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi

107,1

Qishloq, o‘rmonchilik va baliqchilik xo‘jaligi

102

Jami xizmatlar

108,9