2018-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

26/02/2019 - 14:34 7190

(2017-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar

da

Yalpi ichki mahsulot

105,1

  • Sanoat

110,6

Chakana savdo aylanmasi

105,5

Qurilish

109,9

Qishloq, o‘rmonchilik va baliqchilik xo‘jaligi

100,3

Jami xizmatlar

108,4