KUN HIKMATI

10/06/2021 - 09:30 345

Иллат излаганга иллатдир дунё,
Ғурбат излаганга ғурбатдир дунё.
Ким нени изласа топгай бегумон,
Ҳикмат излаганга ҳикматдир дунё.
Садриддин Салим БУХОРИЙ
Кунингиз хайрли ва файзли бўлсин, азизлар!