Tarkibiy tuzilma ro‘yxati

22/02/2019 - 18:08 80643

Makroiqtisodiy siyosat, tahlil va prognozlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Djalilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: adjalilov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

Strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish hamda uzoq muddatli o‘sish omillarini tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Gafurov Shuxrat Raxmonovich
Telefon: (+99871) 232-61-89
e-mail: shgafurov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Makroiqtisodiy dasturlash va modellashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Safarov SH.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: shsafarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Iqtisodiy o‘sishni hududlar hamda sifat omillari kesimida tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Tangriberdiyev Sulaymon Kamiljonovich
Telefon: (+99871) 232-64-65
e-mail: stangriberdiev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Tashqi iqtisodiy faoliyatni tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Madjitov E.A.
Telefon: (+99871) 232-63-91
e-mail: emadjitov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Yashirin iqtisodiyotni tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Qishloq xo‘jaligi islohotlari, ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini muvofiqlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi tarkibiy islohotlarni muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Usarov O.S.
Telefon: (+99871) 232-62-36
e-mail: ousarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini ta’minlash, tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Muminov A.A.
Telefon: (+99871) 232-63-29
e-mail: amuminov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Davlat funksiyalarini va iqtisodiyotga aralashuvini qisqartirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Qodirov S.A.
Telefon: (+99871) 232-63-71
e-mail: skadirov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Davlat funksiyalarini tahlil qilish va xususiy sektorga o‘tkazish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Ahadov F.S.
Telefon: (+99871) 232-64-96
e-mail: sahadov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Hududlarni kompleks rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Raximov V.S.
Telefon: (+99871) 232-62-18
e-mail: vraximov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Hududlar faoliyatini muvofiqlashtirish va mahallabay ishlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish reytingini yuritish va dasturlarni shakllantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: 
Telefon: 
e-mail: 
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Axmedov S.A.
Telefon: (+99871) 232-63-82
e-mail: sakhmedov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Savdo va xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Avazov Elmurod Ro‘zimurodovich
Telefon: (+99871) 232-64-81
e-mail: shvsharipov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Hududlarda xizmatlar sohasining ustuvor yo‘nalishlarini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 
   

Xalqaro reytinglar va tadbirkorlik muhitini yaxshilash departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Xusanov T.N.
Telefon: (+99871) 232-61-59
e-mail: tkhusanov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Xalqaro reytinglar va biznes infrastrukturasini yaxshilash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: 
Telefon: (+99871) 
e-mail: 
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tartibga solish va raqobat muhitiga ta’sirini baholash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Sattarov M.T.
Telefon: (+99871) 232-64-10
e-mail: -msattorov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Ishlar boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Yuldashxuja D.X.
Telefon: (+99871) 232-63-98
e-mail: dyuldashkhuja@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

IMG_2606.JPG

Buxgalteriya

Rahbarning F.I.Sh.: Jo‘rayev O.N.
Telefon: (+99871) 232-65-14
e-mail: ojuraev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Devonxona

Rahbarning F.I.Sh.: Niyazova G.R.
Telefon: (+99871) 232-63-10
e-mail: gniyazova@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

Kambag‘allikni qisqartirish siyosatini yuritish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Mamatkulov I.A.
Telefon: (+99871) 232-63-41
e-mail: imamatkulov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari

 

 

Kambag‘allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlari va chora-tadbirlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarning monitoringi va aholi turmush darajasini tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Umarxo‘jayev A.M.
Telefon: (+99871) 232-64-13
e-mail: aumarkhujaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Demografiya, inson kapitali darajasi va sifatini oshirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Davletyarov A.S.
Telefon: (+99871) 232-63-68
e-mail: adevletyarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim va sog‘liqni saqlash bilan qamrov darajasini oshirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Asomidinov G‘.A.
Telefon: (+99871) 232-63-06
e-mail: gasomidinov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Mehnat bozori, demografiya va migratsiya jarayonlarini tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Zokirov M.M.
Telefon: (+99871) 232-65-93
e-mail: mzokirov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Davlat investitsiya siyosatini yuritish va muvofiqlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Egamov B.D.
Telefon: (+99871) 232-64-73
e-mail: begamov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Davlat investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Muratkabilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-68-61
e-mail: amuratkabilov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Infratuzilmani rivojlantirish loyihalarini ishlab chiqish va monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Tuxtayev J.O.
Telefon: (+99871) 232-61-52
e-mail: jtuxtaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Ijtimoiy soha loyihalarini ishlab chiqish va monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 
Budjetdan tashqari manbalar hisobidan loyihalarni shakllantirish va tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Allabergenov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-25
e-mail: aallabergenov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Davlat investitsiya siyosatini shakllantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xen E.K.
Telefon: (+99871) 232-65-10
e-mail: khen@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Davlat investitsiya dasturlarini yig‘ma tahlil boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Urbanizatsiya va uy-joy qurilishini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Urbanizatsiyani rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Ravshanbek R.
Telefon: (+99871) 232-65-27
e-mail: rravshan@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Uy-joy qurilishini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Uy-joy dasturlarini shakllantirish va siyosatini yuritish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Askarov R.T.
Telefon: (+99871) 232-61-79
e-mail: raskarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Uy-joy dasturlarini muvofiqlashtirish va ipoteka bozorini monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Amalga oshirilayotgan dasturlar samaradorligini tahlil qilish sho‘basi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Yo‘l-transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Djumanazarov Yu.R.
Telefon: (+99871) 232-64-75
e-mail: yudjumanazarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Narimov R.K.
Telefon: (+99871) 232-64-77
e-mail: rnarimov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini va kommunal sohani rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Nurmuhamedov Sh.K.
Telefon: (+99871) 232-65-53
e-mail: shnurmuhamedov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Pudrat bozorini rivojlantirish va qurilishda narxlarni shakllantirishni tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Xannarov K.K.
Telefon: (+99871) 232-65-44
e-mail: kxannarov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Urakov Z.N.
Telefon: (+99871) 232-64-14
e-mail: zurakov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Sanoat siyosatini yuritish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Sharipov O.B.
Telefon: (+99871) 232-65-58
e-mail: osharipov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Industrial rivojlanish strategiyasini amalga oshirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Anarbaev M.U.
Telefon: (+99871) 232-64-43
e-mail: manrbaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Strategik tarmoqlarni isloh qilish va mehnat unumdorligini oshirish masalalari boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Sanoat bazaviy tarmoqlarini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Xoliqov T.Yu.
Telefon: (+99871) 232-63-21
e-mail: txoliqov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Yoqilg‘i-energetika va kimyo sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Geologiya va metallurgiya sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Mamatov B.A.
Telefon: (+99871) 232-63-19
e-mail: bmamatov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Mashinasozlik (uskunasozlik) va mudofaa sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Babaev Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-02
e-mail: shbabaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Hududlarda sanoatni va uning yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Usmanov B.B.
Telefon: (+99871) 232-62-19
e-mail: busmanov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Qurilish materiallari va mebel sanoatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Bozorov F.I.
Telefon: (+99871) 232-63-03
e-mail: fbozorov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

To‘qimachilik, farmatsevtika va charm sanoatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Elektrotexnika va boshqa sanoat tarmoqlarini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Ichki va tashqi bozorlarda yuqori talabli yangi yo‘nalishdagi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Yashil va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Yashil texnologiyalarni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Kariyev B.D.
Telefon: (+99871) 232-65-85
e-mail: bkariev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

IT, raqamli va boshqa yuqori texnologiyalardan foydalanishni qo‘llab-quvvatlashning “maxsus huquqiy iqlimini” joriy etish loyiha ofisi

Rahbarning F.I.Sh.: Raximov F.X.
Telefon: (+99871) 232-64-37
e-mail: fraximov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish va rag‘batlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, sun’iy intellekt texnologiyalari va vositalaridan foydalanish uchun zarur iqtisodiy va normativ-huquqiy bazani joriy etish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Xolbadalov U.Sh.
Telefon: (+99871) 232-61-90
e-mail: uxolbadalov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt dasturlari tahlili va monitoringi loyiha ofisi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Axborot texnologiyalari va xavfsizligi boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Karimov O.E.
Telefon: (+99871) 232-65-77
e-mail: okarimov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va protokol xizmati departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Matkarimov Sh.T.
Telefon: (+99871) 232-63-37
e-mail: shmatkarimov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Jahon banki Guruhi bilan hamkorlik boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Miralimova N.B.
Telefon: (+99871) 232-60-79
e-mail: nmiralimova@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Protokol xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: 
Telefon: 
e-mail: 
Asosiy vazifalari va funksiyalar 

 

 

Yer islohotlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Shagazatov M.F.
Telefon: (+99871) 232-62-48
e-mail: mshagazatov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer maydonlarini xususiylashtirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Sanoat zonalarida yerlarni xususiylashtirish va infratuzilmani rivojlantirish sho‘basi

Rahbarning F.I.Sh.: Ergashev D.B.
Telefon: (+99871) 232-62-49
e-mail: dergashev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Qishloq xo‘jaligida yer munosabatlarini isloh qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Fazilov A.Sh.
Telefon: (+99871) 232-65-25
e-mail: afazilov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Xodimlar bilan ishlash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Do‘manov Sh.G‘.
Telefon: (+99871) 232-64-83
e-mail: shdumanov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Melibayeva G.A.
Telefon: (+99871) 232-64-29
e-mail: gmelibayeva@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Ijro intizomi va davlat dasturlarini monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Mingboev A.R.
Telefon: (+99871) 232-64-44
e-mail: amingboyev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Saparboyev B.Sh.
Telefon: (+99871) 232-63-00
e-mail: bsaparbaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Yuridik departament

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Huquqiy ta’minot bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Qo‘ychiyev S.K.
Telefon: (+99871) 232-61-94
e-mail: squychiev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Nabiyev B.T.
Telefon: (+99871) 232-63-07
e-mail: bnabiyev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

Axborot xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: Jurayeva D.S.
Telefon: (+99871) 232-65-17
e-mail: djuraeva@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Ichki audit xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: Djumayev F.B.
Telefon: (+99871) 232-65-35
e-mail: fdjumaev@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar

 

 

Axborot, tahlil va hujjatlarni korreksiyalash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Mahmudov O.A.
Telefon: (+99871) 232-64-99
e-mail: omahmudov@mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar