2020-yilning yanvar-noyabr oylarida mamlakatning asosiy iqtisodiy ko'rsarkichlari

28/12/2020 - 18:23 4701

2020-yilning yanvar-noyabr oylarida mamlakatning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari

2020-yilda asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi