Yashil iqtisodiyot

14/02/2022 - 11:44 27500

YASHIL IQTISODIYOT -

atrof-muhitni muhofaza qilish, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni o'z ichiga olgan iqtisodiy model.