O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori

16/06/2015 - 13:07 24695

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 14 avgustdagi “Tovar bozorlari kon'yunkturasini o‘rganish markazini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Istiqbolni belgilash va statistika davlat qo‘mitasi huzuridagi Tovar bozorlari kon'yunkturasini o‘rganish Respublika markaziga aylantirish to‘g‘risida”gi 286-sonli qarori