“O‘zbekistonda “Yashil” o‘sish va iqlim o‘zgarishi bo‘yicha siyosiy muloqotlar turkumi: ishlar to‘plami”dan 2-sessiya “Pandemiyadan keyingi “yashil” tiklanish: “yashil” iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi”

05/07/2022 - 09:29 547

“O‘zbekistonda “Yashil” o‘sish va iqlim o‘zgarishi bo‘yicha siyosiy muloqotlar turkumi: ishlar to‘plami”dan 2-sessiya “Pandemiyadan keyingi “yashil” tiklanish: “yashil” iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi”